Vidaus auditas

Vidaus audito paslaugos apima įmonės veiklos ar atskirų veiklos sričių arba padalinių (pagal kliento poreikį) patikrinimą auditoriaus kompetencijos srityse pateikiant išvadas ir rekomendacijas siekiant efektyvinti įmonės arba jos padalinio veiklą. Vienas pagrindinių vidaus audito tikslų - nagrinėti ir vertinti įmonės veiklą, jos vidaus kontrolės sistemą, teikti pagalbą įmonės vadovybei ir kitų valdymo lygių darbuotojams, kad  jie geriau atliktų savo funkcijas.