Veiklos auditas

Teikiamos veiklos audito paslaugos gali padėti Jūsų įmonei arba jos padaliniui pasiekti efektyvesnių veiklos bei kokybiškesnių valdymo rezultatų. Mūsų įmonė atlieka veiklos ekonomiškumo, efektyvumo bei rezultatyvumo analizę, taip pat paruošiame rekomendacijos įmonės veiklos arba jos padalinio valdymo gerinimui. Veiklos audito metu auditorius įvertina ar efektyviai bei rezultatyviai veikia įmonė arba jos padalinys, atlikdama jai paskirtas užduotis, naudodama turimus finansinius bei darbo resursus.

Veiklos auditas vadovaujantis INTOSAI audito standartai