Teismo eksperto konsultacijos

Teismo ekspertas teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms bei proceso šalims ir jų atstovams teikia koncultacines paslaugas.

Konsultacinės paslaugos apima ekonominio ekspertizių (ekspertinių tyrimų) pobūdžio nustatymą, klausimų formulavimą ir specialiųjų žinių panaudojimą tikslingumą ikiteisminiame arba teisminiame procese klausimus.

Taip pat konsultuojame ekonominėms ekspertizėms ir tyrimams reikalingos medžiagos pateikimo (išreikalavimo), papildomos ir/arba pakartotinės ekspertizės būtinumo klausimais.

Atliekame pakartotinius ekspertinius tyrimus jau esant kitiems atliktiems ekspertizių aktams, specialisto išvadoms ar konsultacinėms išvadoms. 

Teismo eksperto konsultacijos teikiamos žodžiu ir raštu.

Nuo 2016 m. teismo eksperto paslaugas teikiamos Ekonominių teismo ekspertizių centre. Svetainė www.teismoekspertai.lt.