Apie mus

  Esame audito, apskaitos, mokesčių bei verslo konsultacijų įmonė. 

  Kryptingai orientuota į aukštos pridėtinės vertės teikimą klientams UAB Ambrazaičio audito biuras  siūlo optimalius ir praktiškus sprendimus, susijusius su įmonių auditu, apskaita ar mokesčiais, bei efektyviu įmonių valdymu.

  Mūsų siekis – padėti klientams įgyvendinti jų tikslus, atsižvelgiant į jų reikalavimus ir ambicijas. Esame efektyvūs, patikimi, laikomės etikos ir konfidencialumo principų, norime būti Jums naudingi. Tikimės, jog patikėsite mums objektyviai įvertinti Jūsų įmonės finansinę padėtį ir kitus su veikla susijusius rūpesčius.
   

  Informacija apie vadovą

  Vadovas  - direktorius, auditorius, privatus teismo ekspertas, verslo konsultantas Kęstutis Ambrazaitis.

  Jis Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas įgydamas ekonomikos mokslų magistro laipsnį.

  Vėliau Vilniaus universitete baigė tarptautinės ekonomikos studijas ir gavo tarptautinių ekonominių santykių specialisto diplomą. Stažavosi Vokietijos bankuose – „Deutsche Bank Kiel“ ir „Sparkasse Saarbrücken“, Austrijos įmonėje „Firumu Holding Europe Central & East GmbH“, dirbo SEB banke ir įvairiose kitose įmonėse, turi 21 metų apskaitos ir audito sričių darbo patirtį.

  K. Ambrazaitis yra sukaupęs svarią patirtį atliekant finansinių ataskaitų auditą ir teikiant kitas užtikrinimo paslaugas viešojo intereso finansų įstaigoms, verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms, vykdančioms įvairią gamybos, prekybos ir paslaugų veiklą.

  K. Ambrazaičiui suteikti buhalterio profesionalo ir atestuoto auditoriaus vardai. Jis yra Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos kriminalistų draugijos ir Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys. 

  Nuo 2015 m. Kęstutis priklauso Nacionaliniam verslo konsultantų tinklui.

  K. Ambrazaitis įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą ir atlieka ekonominio pobūdžio (buhalterinės apskaitos, finansines, įskaitant ir negautų pajamų apskaičiavimą, mokesčių, finansinių ataskaitų audito, veiklos audito, vidaus audito, lėšų panaudojimo, bankroto tyrimus, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų) teismo ekspertizes visų instancijų bendrosios kompetencijos, administraciniams ir arbitražo teismams, taip pat atlieka juridinio asmens veiklos tyrimus (CK 2.124 str.) ir teikia specialisto paslaugas LR Administracinių bylų teisenos įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

  Teismo ekspertas dirbdamas Ekonominių teismo ekspertizių centre (www.teismoekspertai.lt) proceso šalims atlieka ekspertinius tyrimus, kurie neturi teismo ekspertizės statuso, bei teikia konsultanto paslaugas, kaip numatyta LR Teismo ekspertizės įstatymo 21 str. 2 d., baudžiamosiose, civilinėse, administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose.

   

  Vadovas

  Kęstutis Ambrazaitis
  Direktorius, auditorius, teismo ekspertas, verslo konsultantas

   

  Kontaktai

  Laisvės pr. 77 - 321, Vilnius, 06122
  Tel. +370 5 203 03 02
  Mob. tel. +370 698 38500

  info@auditobiuras.lt
  http://www.auditobiuras.lt

  INFOLEX svetainėje

  LINKEDIN svetaineje

  Teismoekspertai.lt svetainėje