Finansinių ataskaitų peržiūra

Finansinių ataskaitų peržiūra atliekama tuomet, kai įmonėje yra poreikis patikrinti, ar finansinės ataskaitos parengtos pagal nustatytus finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus, tačiau nėra būtinybės atlikti auditą.

Peržiūra atliekama pagal audito standartus, taikomus peržiūros užduotims atlikti. Peržiūra apsiriboja analitinių procedūrų taikymu finansiniems duomenims, todėl suteikia mažesnį užtikrinimą nei auditas.

Peržiūros metu mes neatliekame audito, todėl nepareiškiame audito nuomonės. Klientas gauna peržiūros ataskaitą, kurioje mes apibendriname peržiūros rezultatus.

Finansinių ataskaitų peržiūra atliekama vadovaujantis 2400 (persvarstytas) ir 2410 Tarptautiniais peržiūros standartais.

Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų peržiūrą yra Lietuvos auditorių rūmų parengtame leidinyje, kurį galima rasti čia.