Ekspertiniai tyrimai proceso šalių užsakymu

Kęstutis Ambrazaitis yra privatus Lietuvos Respublikos teismo ekspertas ir  proceso šalių prašymu atlieka įvairius ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus (finansinės apskaitos, finansų, įskaitant ir negautų pajamų apskaičiavimą, mokesčių, finansinių ataskaitų audito, veiklos audito, vidaus audito, lėšų panaudojimo, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų), kurie neturi teismo ekspertizės statuso t.y. pagal LR Teismo ekspertizės įstatymo 21 str.  

Teismo eksperto sritys, kuriose jis atlieka ekspertinius tyrimus:

1) finansinė apskaita, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Finansinės apskaitos įstatymo 2 str. 5 d.
Finansinė apskaita – ūkinių operacijų pagrindimo, vertinimo, registravimo sistema, skirta gauti finansinei informacijai, reikalingai finansinių ataskaitų rinkiniui ir kitoms ataskaitoms, kuriose pateikiama finansinė informacija , parengti ir (arba) informacijos vartotojų ekonominiams sprendimams priimti.

2) Mokesčių sitis apima įvairių mokesčių apmokestinimo reglamentavimą, mokesčių įstatymų taikymų principus, mokestinius ginčus, mokesčių deklaravimą, mokesčių patikrinimus, mokestinius tyrimus ir kitus su mokesčiais susijusias tyrimus.

3) Finansinių ataskaitų auditas, kai ši sąvoka apibrėžta LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 12 d.
Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

4) Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugas, kaip šios paslaugos apibrėžtos LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 28 d.
Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos, kurioms taikomi šie profesiniai standartai: Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, tarptautiniai peržiūros užduočių, tarptautiniai susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai. 

5) Įmonės finansai – ekonominiai piniginiai santykiai, atsirandantys turto kūrimo, produkcijos gamybos ir realizavimo, paslaugų teikimo, vidinių ir išorinių finansavimo šaltinių sudarymo, jų paskirstymo ir naudojimo procese.

6) Kiti ekonominio pobūdžio tyrimai, kurie priskiriami ekonomikos mokslui, pvz. finansų valdymas, finansų analizė, investicinių projektų atsiperkamumo skaičaivimas, finansinės būklės vertinimas ir kt.

Atliktų tyrimų išvados gali būti teikiamos civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose, administracinių nusižengimų bylose ir ikiteisminiuose tyrimuose.

Nuo 2016 m. teismo eksperto paslaugas teikiamos Ekonominių teismo ekspertizių centre. Svetainė www.teismoekspertai.lt.