Konsultacijos auditoriams ir audito įmonėms

Teikiame paslaugas auditoriams ir audito įmonėns:

1) tarptautinių audito standartų taikymo klausimais (1 - asis TKKS 34 str.)

2) stebėsenos paslaugas (1 - asis TKKS 35 - 42 str.)

3) užduoties kokybės kontrolės peržiūra (1 -asis TKKS 48-54 str.)