Atsiliepimai

 

Atstovaudamas klientą ir rinkdamas įrodymus byloje kliento vardu kreipiausi į UAB Ambrazaičio audito biurą dėl ekonominės ekspertizės atlikimo. Teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis profesionaliai, tiksliai ir pagrįstai atsakė į užduotus klausimus. Savo ir kliento vardu dėkoju už naudingą bendradarbiavimą.

Pagarbiai
Karolis Rugys
Advokatas, partneris
Advokatų kontora Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai

 

          UAB „Senojo bokšto“ klinikos prašymu teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis parengė konsultacinę išvadą dėl jos patirtų nuostolių.
      Šią išvadą klinika (ieškovė) pateikė teismui byloje kaip įrodymą dėl atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo. Atsakovų prašymu byloje buvo paskirta ir ekspertizė, kurią atliko teismo ekspertė L. R.

          Apeliacinis teismas konstatavo, kad šis L. R. išvada laikytinas viena iš šalių įrodinėjimo priemonių, negalėjo būti laikoma didesnę įrodomąją galią turinčiu dokumentu ir pagrįstai vertinama visų byloje esančių įrodymų kontekste. O Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad K. Ambrazaičio konsultacinė išvada yra labiau motyvuota. Apeliacinis teismas šioje byloje nutarė, cituojame:„Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nutartyje konstatuotas aplinkybes sutinka su ieškove, kad jos pateikti rašytiniai įrodymai (2013 m. lapkričio 29 d. konsultanto K. Ambrazaičio išvada, 2015 m. birželio 5 d. K. Ambrazaičio išvada dėl nuostolių apskaičiavimo, 2016 m. kovo 4 d. specialisto rašytiniai paaiškinimai), priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, patvirtina aplinkybes, susijusias su jos prašomo priteisti netiesioginių nuostolių dydžio pagrįstumu. Įvertinęs tai, kad minėti nuostoliai ieškovės apskaičiuoti įvertinus tiek jos veiklos, tiek pelno mokesčio sąnaudas, apeliacinis teismas sprendžia, jog nagrinėjami nuostoliai laikytini realiais ir įrodytais (CPK 12, 178 straipsniai).“

         Dėkojame ekspertui Kęstučiui Ambrazaičiui už profesionaliai, tiksliai, pagrįstai ir kompetentingai atliktą tyrimą ir parengtą konsultacinę išvadą, kuri kvalifikacijos prasme teismuose pripažinta kaip vertesnė nei teismo paskirta ekspertizė.
Teismai pripažino ne teismo paskirtą ekspertizę, o vadovavosi proceso šalies užsakytu tyrimu, neturinčiu teismo ekspertizės statuso.

Pagarbiai
UAB „Senojo bokšto“ klinika administracija Tadas Kondratavičius

          Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl iškeldinimo iš patalpų. Bylos nagrinėjimo metu kilo klausimas kokiu valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu buvo padengtas Kauno valstybinės įmonės nominalus valstybinis kapitalas, kuris po reorganizacijos 1994 m. į uždarąją akcinę bendrovę, tapo valstybei priklausančiomis Atsakovo paprastosiomis vardinėmis akcijomis. Taigi, siekiant atsakyti į šį klausimą teismas sprendė, jog ginčo tinkamam išsprendimui bei byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimui reikalingos specialios žinios. Teismas priėmė nutartį byloje skirti ekspertizę ir ekspertu paskyrė VšĮ Ekonominių teismo ekspertizių centro teismo ekspertą Kęstutį Ambrazaitį. Atliktos ekspertizės pagrindu bylą nagrinėjęs teismas priėmė sprendimą.

Nurodyta ekspertizė buvo atliktą itin išsamiai, kokybiškai ir kruopščiai. Nepaisant ekspertizei pateiktų dokumentų apimties bei sudėtingumo, ekspertizės aktas buvo parengtas itin operatyviai ir nevilkinant bylos nagrinėjimo. Ekspertizės akte labai koncentruotai, o tuo pačiu ir išsamiai, buvo atsakytą į ekspertui pateiktus klausimus. Taigi, būtent objektyviai, kruopščiai, profesionaliai ir motyvuotai atlikta ekspertizė padėjo bylą nagrinėjančiam teismui nustatyti objektyvią tiesą, o tuo pačiu ir priimti teisingą sprendimą.

Advokatas Vilius Masiulis

 

 

 

Atsiliepimus rašykite el.paštu: info@auditobiuras.lt