Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito metu auditoriai patikrina jo sudarymo teisingumą bei atitikimą apskaitos standartams, padeda teisingai atlikti konsolidavimo proceduras bei pataria apskaitos standarto taikymo klausimais, pateikia nurodas į norminius aktus reglamentuojančius konsolidavimą.