Revizoriaus paslaugos

Šios paslaugos teikiamos įmonėms, kurioms auditas neprivalomas, o pagal įmonės įstatus apskaita ir ataskaitos turėtų būti patikrintos.

Revizorius savo veikloje vadovaujasi LR Akcinių bendrovių, LR Kredito unijų, LR Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymų nuostatomis.

Baigus patikrinimą, pateikiama Revizoriaus ataskaita, kurioje nurodomi pastebėti pastebėjimai, jų rizikos ir pasiūlymai kaip juos ištaisyti.