Revizoriaus paslaugos

Šios paslaugos teikiamos įvairioms įstaigoms ir organizacijoms jeigu revizijos objektas yra finansinių ataskaitų rinkinio revizija. Kitais atvejais revizijos paslaugos taip pat gali būti teikiamos jeigų kartu su užklausa pateikiama revizijos techninė specifikaciją t.y. aiškiai ir konkrečiai nurodyta kokius konkrečiaus darbus revizorius turi atlikti arba pateikiama nuorodą į konkretų teisės aktą, reglamentuojantį revizoriaus darbų apimtį.

Teikiant užklausą dėl revizoriaus paslaugų rekomenduojame iš karto nurodyti kokios konkrečiai organizacijos metinių ar tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio reviziją reikia atlikti arba pateikti techninę specifikaciją dėl revizoriaus darbo apimties.