Sutartos procedūros

Įmonės vadovybei arba jos savininkams gali iškilti būtinybė patikrinti konkretų apskaitos įrašą (gautinas sumas, pajamas ir t.t.), finansinę atskaitomybę (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą) arba apskaitos sritį (darbo užmokesčio arba kitą sritį). Tokiu atveju galima susitarti su auditoriumi dėl tikslios užduoties apimties, neužsakant visapusiško finansinės atskaitomybės audito. Atlikęs šias procedūras, auditorius pateikia nustatytų rezultatų ataskaitą.

Sutartos procedūros atliekamos vadovaujantis 4400-uoju Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu "Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos"