Mokesčių peržvalga ir kitos su mokesčiais susijusios paslaugos

Mokesčių konsultacijos
Konsultuojame įvairiais mokesčių klausimais įmones ir fizinius asmenis.

Mokesčių patikrinimas
Specialiais metodais nustatome esamą ir galimą mokesčių riziką įmonėje ir pasiūlome efektyvius jo sumažinimo būdus.

Mokesčių planavimas (mokesčių taupymas)
Remdamiesi galiojančiais įstatymais, patariame, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, sumažinti įmonės ar įmonių grupės mokesčių naštą. Taip pat konsultuojame mokesčių optimizavimo klausimais įmonių įsigijimo ir reorganizavimo atvejais.

Atstovavimas sprendžiant mokestinius ginčus
Atstovaujame klientų interesams mokesčių administravimo ir kitose valstybinėse institucijose. Gerai išmanydami įstatymų reikalavimus ir turėdami reikalingos patirties, sėkmingai padedame išvengti mokesčių inspekcijos priskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir baudų arba sumažinti jų sumas.

Įmonės mokestinis tyrimas (angl. tax due diligence)
Tyrimas atliekamas siekiant gauti išsamią objektyvią informaciją apie įsigyjamą įmonę ir užtikrinti, kad būtų atskleisti bei įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai. Taip pat padedame pasirinkti palankiausią mokesčių tikslais sandorio struktūrą.

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
Padedame apskaičiuoti mokesčius, užpildyti deklaracijas, tvarkyti darbo užmokesčio išmokėjimą, užsieniečiams deklaruoti gautas pajamas. 

AAB atliekamos mokesčių peržiūros metu įvertinami:

  • pelno mokestis – išlaidų apmokestinimas, dokumentavimas, potencialios mokesčių sąnaudų mažinimo alternatyvos;
  • PVM – PVM apskaita, mokesčių tarifai, dokumentavimas ir kt.;
  • sandorių kainodara – sandoriai tarp susijusių asmenų;
  • sandoriai su nerezidentais -  fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • darbo užmokesčio apskaita – mokesčių apskaitos procedūra, darbo sutartys ir kiti dokumentai;
  • muitai ir akcizai – tarptautinės prekybos ir akcizinių prekių klausimai. 


AAB mokesčių peržiūra atliekama atsižvelgus į kliento konkrečius poreikius – pasitelkiami kvalifikuoti specialistai, priklausomai nuo verslo apimties ir pramonės šakos.

Rizika gali būti įvertinta atliekant įmonės mokesčių rizikos įvertinimą (tax due diligence), mokesčių peržiūrą, rizikos įvertinimu pagrįstą mokesčių peržiūrą, arba pilną mokesčių peržiūrą su išsamia dokumentacijos analize.  Mokesčių peržiūros rezultatai aptariami su kliento vadovybe ir pastebėjimai bei rekomendacijos pateikiamos ataskaitoje.

Mes galime padėti jums sumažinti mokesčių sąnaudas ir nustatyti jūsų verslui tinkamiausią mokesčių struktūrą

  • Mokesčių peržiūra leidžia išsiaiškinti galimą mokesčių riziką ir neefektyvią mokesčių apskaitos praktiką, atsirandančią dėl nepakankamo mokesčių įstatymų naujovių žinojimo;
  • Mūsų mokesčių konsultantai gali padėti išsiaiškinti, ar jūsų mokesčių apskaita atitinka įstatymų apibrėžtus reikalavimus.


AAB  teikia įvairias mokesčių paslaugas, padeda struktūrizuoti verslo sandorius, siekiant palankaus mokesčių požiūriu įstatymų traktavimo. Mes visada detaliai išanalizuojame kliento veiklą ir poreikius, kad galėtume pasiūlyti tinkamus ir praktiškai pritaikomus sprendimus.

Atliekame teminius mokesčių patikrinimus. Šios paslaugos tikslas - įvertinti ar mokesčiai apskaičiuojami ir mokestinės ataskaitos sudaromos pagal mokesčių mokėjimą, deklaravimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Įvertiname:

  • ar įmonė išnaudoja visas įstatymuose numatytas lengvatas;
  • ar įmonė pasirinko taikyti optimaliausią mokestinę apskaitos sistemą.


Atlikę teminį patikrinimą, pateikiame ataskaitą, kurioje nurodome pastebėtus pažeidimus, yra įvertinama jų mokestinė rizika, pateikiamos rekomendacijos kaip ištaisyti pažeidimus ir sumažinti šias rizikas. Ataskaitoje yra nurodomos optimalesnės mažesnių mokesčių skaičiavimo galimybės, kurios yra numatytos įstatymuose, bet įmonė jų neišnaudoja. Laiku ištaisytos klaidos, pateiktos patikslintos mokesčių deklaracijos padeda išvengti baudų, o mokesčių optimizavimas padidina įmonės pelną ir konkurencingumą. Atlikus patikrinimą, pateikiama ataskaita. Patikrinimo metu konsultuojame jūsų įmonės darbuotojus apskaitos ir mokesčių klausimais.