Finansinių ataskaitų parengimas

Padedame parengti  finansines ataskaitas pagal VAS, TFAS ir kitus finansinių ataskaitų rengimą, reglamentuojančius teisės aktus, standartus arba taisykles.

Finansinės ataskaitos parengiamos vadovaujantis 4410-uoju Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu.