Konsultacijos auditoriams ir audito įmonėms

Teikiame paslaugas auditoriams ir audito įmonėns:

1) profesinių standartų (Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengtų ir patvirtintų tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijų praktinių nurodymų) klausimais.

2) stebėsenos paslaugas (1 - asis  tarptautinis kokybės valdymo standartas 35 - 47 str.)

3) užduoties kokybės kontrolės peržiūra (2 -asis tarptautinis kokybės valdymo standartas)