Apskaitos politikos parengimas

Padedame parengiant įmonių apskaitos politiką, atitinkančią galiojančius teisės aktus ir kliento atliekamų operacijų ypatumus, veiklos specifiką, įmonės organizacinę struktūrą bei informacinius poreikius, parengiame individualią įmonės apskaitos politiką ar atskiras jos dalis.

Konsultuojame apskaitos politikos rengimo ir tobulinimo klausimais.

Įvertiname įmonės taikomą apskaitos politiką bei teikiame rekomendacijas dėl jos tobulinimo.