Teismo eksperto konsultacijos

Teismo ekspertas teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms bei proceso šalims ir jų atstovams teikia konsultacines paslaugas.

Konsultacinės paslaugos apima ekonominio pobūdžio ekspertinių tyrimų poreikio nustatymą, klausimų formulavimą ir specialiųjų žinių panaudojimo tikslingumą ikiteisminiame, teisminiame arba arbitražo teismo procese klausimus.

Taip pat konsultuojame ekonominiams ekspertiniams tyrimams reikalingos medžiagos pateikimo (išreikalavimo), papildomos ir/arba pakartotinės ekspertizės būtinumo klausimais.

Atliekame pakartotinius ekspertinius tyrimus jau esant kitiems atliktiems ekspertizių aktams, specialisto išvadoms ar konsultacinėms išvadoms. 

Teismo eksperto konsultacijos teikiamos žodžiu ir raštu.

Nuo 2016 m. teismo eksperto paslaugas teikiamos Ekonominių teismo ekspertizių centre. Svetainė www.teismoekspertai.lt.